ΙΤΑΛΙΚΑ

Αν θέλετε να μάθετε καλά Ιταλικά, για εργασία στην πλειάδα των εταιρειών Ιταλικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για μεταπτυχιακά στην Ιταλία, για συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus, για τουρισμό στην γείτονα χώρα ή για να εμβαθύνετε στη γλώσσα ανακαλύπτοντας, στην πρωτότυπη εκδοχή τους, τον Ουμπέρτο Έκο, την Oriana Falacci και την διαχρονική ‘’Θεία Κωμωδία’’ του Δάντη με, τότε ένα Πτυχίο Ιταλικών σας είναι απαραίτητο. ΔΑΛΙΑΝΗ – ΙΤΑΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Αγγλικά | Γαλλικά | Γερμανικά | Ισπανικά

Τα εκπαιδευτήρια Δαλιάνη, με ρεκόρ επιτυχιών στις εξετάσεις Πτυχίων,  παρέχουν ταχύρρυθμα προγράμματα για την απόκτηση των πτυχίων CELI και του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, με φιλικά δίδακτρα. Εντατικά τμήματα ενηλίκων

Τα CELI είναι διεθνή πτυχία, αναγνωρισμένα παγκοσμίως από όλα τα πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Παρέχονται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το Πανεπιστήμιο της Perugia.

ΔΑΛΙΑΝΗ – ΙΤΑΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Οι καθηγητές μας, όλοι απόφοιτοι Ιταλικών Πανεπιστημίων, είναι άρτια εκπαιδευμένοι, έμπειροι και έχουν επιλεγεί για τον ενθουσιασμό τους αλλά και την ικανότητα τους να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπουδαστή. Φιλικοί και προσιτοί, εκτιμούν τις ανάγκες των μαθητών και προσαρμόζουν ανάλογα το πλάνο του μαθήματός. Έχουν υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και στόχος τους είναι η μόρφωση και η επιτυχία του σπουδαστή. Παρακολουθούν εντατικά όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στην μεθοδολογία και τεχνολογία τής διδασκαλίας. Άφθονο πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, προϊόν προσωπικής εργασίας των καθηγητών μας, παρέχεται καθημερινά στους σπουδαστές, αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό και την εμπέδωση της γλώσσας.

Προσφέρονται προγράμματα εκμάθησης Ιταλικών για αρχάριους και προχωρημένους, για όλες τις ηλικίες, σε τμήματα ή ιδιαίτερα.

Ειδική ορολογία, ακαδημαϊκή και επαγγελματική.

Προετοιμασία για ERASMUS σε 12 μήνες, από επίπεδο αρχαρίων.

 

ΔΑΛΙΑΝΗ – ΙΤΑΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  – ΠΤΥΧΙΑ ΙΤΑΛΙΚΩΝ

 

LIVELLO EDENTATE  CONTATTO

(Στοιχειώδης γνώση της Ιταλικής γλώσσας)

CELI 1 – IMPATTO’’ – A1: ΣΕ 5 ΜΗΝΕΣ

Ο σπουδαστής έρχεται σε πρώτη επαφή με την Ιταλική γλώσσα. Θέτει τις βάσεις και όχι μόνο (αλφάβητο, ενεστώτας , μέλλοντας ,παρελθοντικοί χρόνοι και διαφορές των στην χρήση ,βασική σύνταξη, προθέσεις, και αντωνυμίες άμεσου αντικειμένου) και στο πέρας των 20 εβδομάδων κατέχει το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζεται για να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών επικοινωνίας αλλά και να καταφέρει άνετα να πάρει την πρώτη του πιστοποίηση .

 

LIVELLO ELEMENTAREINTERMEDIO SOPRAVVIVENZA

(Στοιχειώδης γνώση της Ιταλικής γλώσσας)

CELI 1 – Α2: ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α1

Με το πέρας των 30 εβδομάδων από το πρώτο μάθημα των Ιταλικών, ο σπουδαστής έχει μελετήσει περαιτέρω γραμματικά φαινόμενα (αντωνυμίες εμέσου αντικειμένου ,προστακτική ,δυνητική ,ρήματα μέσης φωνής κλπ) και έχει αφομοιώσει σημαντικό λεξιλόγιο, το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς με ειδικό σύγγραμμα παραγωγής προφορικού λόγου, βιβλίου ακουστικής αντίληψης αλλά και προσωπικών σημειώσεων, προϊόν πολυετούς εμπειρίας των διδασκόντων, που θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες επικοινωνίας και κατανόηση απλών κειμένων.

 

LIVELLO INTERMEDIO – SOGLIA (Μέτρια γνώση της Ιταλικής γλώσσας)

CELI 2 – Β1: ΣΕ 5 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής καλείται να εμβαθύνει στο σύνολο σχεδόν των υπολοιπόντων γραμματικών φαινομένων καθώς και σε βασικό λεξιλόγιο, γύρω από τους διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής (περιβάλλον, υγεία, παιδεία, εργασία, τέχνες, ιστορία, κοινωνικά φαινόμενα όπως ανεργία, καταναλωτισμός, social media κλπ).

Ο αντίστοιχος τίτλος του ΚΠγ σε διαβαθμισμένο όμως test Β1-Β2 πιστοποιεί τη “μέτρια γνώση” της ξένης γλώσσας για τους διαγωνισμούς δημοσίου αλλά και για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ ERASMUS PLUS).

 

LIVELLO MEDIO  – ‘’PROGRESSO’’ (Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας)

CELI 3 B2 : ΣΕ 3 ΜΉΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ B1, ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α2

Το CELI 3 είναι το πτυχίο που πιστοποιεί την “καλή γνώση” της Ιταλικής γλώσσας για το επίπεδο Β2, αντίστοιχο με το Lower των αγγλικών.

Προσδίδει μόρια για τους διαγωνισμούς δημοσίου και αποτελεί πολύ καλό προσόν για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ ERASMUS PLUS) ή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής καλείται να γνωρίζει όλα τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό.

Είναι ικανός να κατανοεί τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, να ανταπεξέλθει σε multiple choise ερωτήσεις επί αυτού, ,να αναπτύξει γραπτό λόγο, να συνοψίσει κείμενο, να δοκιμαστεί σε tracks που αφορούν την ακουστική αντίληψη, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων και περιγραφών.

Ο αντίστοιχος τίτλος του ΚΠγ πιστοποιεί την “πολύ καλή γνώση” της γλώσσας, για οποιαδήποτε χρήση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ενώ το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο προτείνει μία δελεαστική εναλλακτική, το DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA, αναγνωρισμένο και αυτό από τον ΑΣΕΠ.

 

LIVELLO SUPERIORE  1 – EFFICACIA (Πολύ Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας)

CELI 4 – C1 : ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Β2

Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής εξασκείται σε πιο απαιτητικά κείμενα  ,είτε στην κατανόηση, είτε στην ακουστική αντίληψη, έχοντας στην ‘’φαρέτρα’’ του την μέγιστη δυνατή ευρύτητα λεξιλογίου, καθώς και σημαντικό υπόβαθρο γραμματικής και συντακτικού και καλείται να παράξει γραπτό και προφορικό λόγο υψηλού επιπέδου σε στενά χρονικά περιθώρια . Ο αντίστοιχος τίτλος του ΚΠγ πιστοποιεί την “πολύ καλή γνώση” της γλώσσας, για οποιαδήποτε χρήση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

 

LIVELLO SUPERIORE  2  – PADRONANZA (Άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας)

CELI 5 – C2: ΣΕ 10 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΕΔΟ C1

Στην κορυφή των πιστοποιήσεων βρίσκεται το CELI 5, που απαιτεί μεγάλη άνεση σε σύνθετα μορφολογικά και εννοιολογικά φαινόμενα. Ο εξεταζόμενος, δοκιμάζεται στην κατανόηση και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου υψηλού επιπέδου, θεματολογικά σύγχρονου αλλά και εξειδικευμένου. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις, στην επαγγελματική και κοινωνική επικοινωνία.

Ο αντίστοιχος τίτλος του ΚΠγ πιστοποιεί την “άριστη γνώση” της γλώσσας για οποιαδήποτε χρήση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΔΑΛΙΑΝΗ

Προσφέρονται

  1. Εντατικά τμήματα ενηλίκων.
  2. Παιδικά τμήματα –χωρίς διάβασμα στο σπίτι- με διαδραστικά μέσα.
  3. Προετοιμασία για διπλώματα απο CELI 1 – Α1 έως CELI 5 – C2.
  4. Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για ERASMUS.
  5. Τμήματα ειδικευμένα λογοτεχνίας, ειδικευμένου λεξιλογίου (Νομική, Ιατρική…)
  6. Τμήματα επανάληψης και ομιλίας για αυτούς που θέλουν να «θυμηθούν» τα Ιταλικά τους.
  7. Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις (ειδικό μάθημα).
  8. Ειδικευμένα μαθήματα προετοιμασίας όλων των μαθημάτων για φοιτητές της Ιταλικής Φιλολογίας.
  9. ΔΑΛΙΑΝΗ – ΙΤΑΛΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν είμαστε οnline αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας αποστείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Sending

Copyright © 2016-daliani.edu.gr  -  Εκπαιδευτήρια  Δαλιάνη   |  Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά για Παιδιά και Ενήλικες

Log in with your credentials

Forgot your details?