ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Δίνουμε προτεραιότητα στο παιδί και στην ανάπτυξή του

 

Το Κέντρο Μελέτης Δαλιάνη απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και αποσκοπεί στην πλήρη και κατάλληλη προετοιμασία τους αναφορικά με τα σχολικά μαθήματα της επόμενης ημέρας. Επειδή οι Μαθησιακές Δυσκολίες τα τελευταία χρόνια αντιπροσωπεύουν ένα σοβαρό πρόβλημα για την εκπαιδευτική πραγματικότητα και έναν από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών, στο Κέντρο Μελέτης Δαλιάνη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή ενδυνάμωση και υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες αλλά και με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. δυσλεξία, δυσαριθμησία, υπερκινητικότητα, ΔΕΠ και ΔΕΠ-Υ), τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα οργάνωσης του χώρου και του χρόνου τους.

Για το λόγο αυτό, στο Κέντρο Μελέτης Δαλιάνη:

• Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται με συστηματικό τρόπο κατάλληλα ψυχοπαιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τις δυνατότητες, τις δυσκολίες αλλά και τα ενδιαφέροντα των μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
• Πραγματοποιείται διαρκής αξιολόγηση των εξατομικευμένων παρεμβατικών προγραμμάτων, έτσι ώστε να μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την πρόοδο των μαθητών.
• Οι μαθητές υποστηρίζονται τόσο στο μαθησιακό όσο και στον ψυχολογικό τομέα.
Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής του Κέντρου Μελέτης Δαλιάνη αξιολογούν με τη βοήθεια ειδικών τεστ το μαθησιακό προφίλ κάθε παιδιού και παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια με την αξιοποίηση κατάλληλου διδακτικού υλικού, που χαρακτηρίζεται από ποικιλία και ευελιξία στη χρήση του.

Μαθαίνουμε πώς να μαθαίνουμε… Εγγύηση στην εκπαίδευση….

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν είμαστε οnline αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας αποστείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Sending

Copyright © 2016-daliani.edu.gr  -  Εκπαιδευτήρια  Δαλιάνη   |  Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά για Παιδιά και Ενήλικες

Log in with your credentials

Forgot your details?