ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ (ESPAÑOL Η CASTELLANO) αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες του σύγχρονου κόσμου.

Ομιλείται από 510 εκατομμύρια ανθρώπους, σε τέσσερις ηπείρους:

Ευρώπη, Αμερική, Αφρική και Ασία.

Είναι επίσημη γλώσσα σε 21 χώρες και είναι η δεύτερη γλώσσα στον κόσμο σε αριθμό ομιλητών σαν μητρική γλώσσα.

Η Ισπανία, η Ισημερινή Γουινέα, και όλες οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, εκτός από τη Βραζιλία, έχουν ως μητρική γλώσσα την Ισπανική.

 

Γαλλικά | Γερμανικά | Ιταλικά | Αγγλικά

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό ισπανόφωνων στην υφήλιο και, επίσης, η πρώτη με τους περισσότερους σπουδαστές της Ισπανικής ως ξένη γλώσσα.

Αποτελεί την τρίτη γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στο διαδίκτυο, μετά την αγγλική και την Κινεζική.

Στον επαγγελματικό τομέα και στην αγορά η Ισπανική κατέχει εξέχουσα θέση, τόσο στην χώρα μας όσο και διεθνώς. Στις μεγάλες εταιρίες ρούχων (ZARA, MANGO, DESIGUAL κτλ), αερομεταφορών (AEGEAN, VUELING, IBERIA), αλλά και εν γένει στο εμπόριο, στον τουρισμό, στη διπλωματία, ναυτιλία, πληροφορική, δημοσιογραφία, ιατρική, στα χρηματοοικονομικά και σε πολλούς άλλους τομείς, όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν την πιστοποιημένη γνώση της Ισπανικής Γλώσσας.

Τα μαθήματα γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με μεγάλη εμπειρία και 100% επιτυχίες στις εξετάσεις. Με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και χρήση των νέων τεχνολογιών.

NIVEL INICIAL (Βασικού Χρήστη): σε 8 μήνες / 30 εβδομάδες

Α1: Ο σπουδαστής έρχεται σε πρώτη επαφή με την Ισπανική γλώσσα. Θέτει τις βάσεις της γλώσσας (αλφάβητο, παροντικοί χρόνοι, βασική σύνταξη) και στο πέρας των 15 εβδομάδων κατέχει το βασικό λεξιλόγιο που χρειάζεται για να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση στοιχειωδών αναγκών επικοινωνίας.

 

Α2: Με το πέρας των 30 εβδομάδων από το πρώτο μάθημα των ισπανικών, ο σπουδαστής φέρει την ιδιότητα του βασικού χρήστη της Ισπανικής γλώσσας. Έχει μελετήσει τα βασικότερα μορφοσυντακτικά φαινόμενα (παρελθοντικοί χρόνοι, εγκλίσεις, αντωνυμίες, προθέσεις), όπως και σημαντικό λεξιλόγιο που θα τον καταστήσουν ικανό να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες επικοινωνίας.

 

NIVEL INTERMEDIO (Ανεξάρτητου Χρήστη): σε 8 μήνες / 30 εβδομάδες

Β1: Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής καλείται να μάθει τα περισσότερα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της Ισπανικής γλώσσας (χρόνοι των ρημάτων, εγκλίσεις, προθέσεις, παράταξη και υπόταξη κ.α.) καθώς και βασικό λεξιλόγιο γύρω από τους διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής (περιβάλλον, υγεία, παιδεία, εργασία, τέχνες, ιστορία κα).

Ο αντίστοιχος τίτλος του Instituto Cervantes ή του ΚΠγ πιστοποιεί τη “μέτρια γνώση” της ξένης γλώσσας για τους διαγωνισμούς δημοσίου αλλά και για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ ERASMUS PLUS).

Β2: Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής καλείται να γνωρίζει όλα τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα της ισπανικής γλώσσας σε ικανοποιητικό βαθμό. Είναι ικανός να κατανοεί τις κύριες ιδέες ενός σύνθετου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων πάνω σε τεχνικά θέματα  της ειδικότητάς του. Ο αντίστοιχος τίτλος του Instituto Cervantes και του ΚΠγ πιστοποιεί την “καλή γνώση” της ισπανικής γλώσσας, προσδίδει μόρια για τους διαγωνισμούς δημοσίου και αποτελεί πολύ καλό προσόν για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ ERASMUS PLUS) ή για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

 

NIVEL SUPERIOR (Ικανού Χρήστη): σε 8 μήνες / 30 εβδομάδες

C1: Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής εξασκείται στην κατανόηση ενός ευρέος φάσματος απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και αναγνωρίζει σημασίες που υπονοούνται είτε στο γραπτό είτε στον προφορικό λόγο.  Χρησιμοποιεί την γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Ο αντίστοιχος τίτλος του Instituto Cervantes ή του ΚΠγ πιστοποιεί την “πολύ καλή γνώση” της γλώσσας για οποιαδήποτε χρήση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα.

C2: Στο ανώτερο επίπεδο της γλωσσομάθειας ο σπουδαστής μπορεί να κατανοήσει με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει. Είναι σε θέση να εκφράσει και να κατανοήσει πλήρως τις ιδέες και τα μηνύματα κατά τη διαδικασία της γραπτής ή της προφορικής επικοινωνίας. Μπορεί να εκφραστεί αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση και ακρίβεια, διαχωρίζοντας λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις ακόμα και σε ιδιαίτερα σύνθετες περιστάσεις. Ο αντίστοιχος τίτλος του Instituto Cervantes πιστοποιεί την “άριστη γνώση” της Ισπανικής γλώσσας.

 

Η περιγραφή των μαθημάτων όσο και το πρόγραμμα σπουδών των Εκπαιδευηρίων μας πληρούν απόλυτα τις προϋποθέσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο  https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr

Ευρωπαϊκά γλωσσικα επίπεδα – Πίνακας αυτοαξιολόγησης …

europass.cedefop.europa.eu

Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σημεία μιας συζήτησης, με την προϋπόθεση ότι η γλώσσα που …

Η Μεθοδολογία μας

Από το 1964 στα εκπαιδευτήρια Δαλιάνη συνδυάζουμε την παράδοση 50 χρόνων στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με τις καινοτομίες που  προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.

Στο μάθημα χρησιμοποιούμε, κατά κύριο λόγο, την ισπανική γλώσσα για την επικοινωνία μας και, ενίοτε, την ελληνική για την επεξήγηση βασικών μορφοσυντακτικών φαινομένων.

Ο επικοινωνιακός χαρακτήρας του μαθήματος, σε συνδυασμό με το πολιτισμικό υπόβαθρο που χτίζουμε γύρω από την πραγματικότητα (ιστορία, τέχνες, λογοτεχνία) της γλώσσας, αλλά και των χωρών που την ομιλούν, δίνει έμφαση τόσο στην άριστη προφορική και γραπτή κατανόηση και έκφραση του σπουδαστή, όσο και στην άρτια πολιτισμική του κατάρτιση γύρω από την κουλτούρα και την επικαιρότητα των χωρών που έχουν ως επίσημη γλώσσα την Ισπανική.

Το υλικό που χρησιμοποιούμε, τόσο για τη γραπτή όσο και την προφορική κατανόηση, απαρτίζεται από αυθεντικά κείμενα και πραγματικά ηχητικά ντοκουμέντα βγαλμένα από τα Ισπανικά και Λατινοαμερικανικά Μέσα Επικοινωνίας (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), τηρώντας με αυτό τον τρόπο τα τρία βασικά κριτήρια για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού:

1ον: Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αυθεντικότητα του γλωσσικού δείγματος, στην φυσικότητα των ακουστικών πηγών, και την εξοικείωση του σπουδαστή με τα Ισπανικά χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο για άμεση πρόσβαση σε πραγματικό οπτικοακουστικό υλικό.

2ον: Διατηρούμε τον επίκαιρο και πρακτικό χαρακτήρα της πληροφορίας του διδακτικού μας υλικού σε σχέση με το κοινωνικό πλαίσιο της γλώσσας.

3ον: Διαμορφώνουμε και προσαρμόζουμε τις διάφορες θεματικές και τα περιεχόμενά τους τόσο στις ανάγκες των εξετάσεων, όσο και στην προετοιμασία του μαθητή για την ακαδημαϊκή/και επαγγελματική αξιοποίηση της Ισπανικής γλώσσας.

Στον ακαδημαϊκό χώρο, χιλιάδες φοιτητές επιλέγουν την Ισπανία για να σπουδάσουν και να ζήσουν,  μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών ERASMUS PLUS, ERASMUS PLACEMENT, ERASMUS MUNDUS,
για μεταπτυχιακές σπουδές ή ακόμα και πρακτική άσκηση.
Είναι άλλωστε γνωστή η Ισπανία για το καλό βιοτικό επίπεδο, την ποιότητα σπουδών αλλά και την ομορφιά των πόλεων και της υπαίθρου της.

Όσο για τους αμετανόητους ταξιδευτές, οι Ισπανόφωνες χώρες, Ισπανία, Μεξικό, Αργεντινή, Κούβα, Χιλή, Βενεζουέλα, Ισημερινός, Κολομβία, Γη του Πυρός, αποτελούν ονειρεμένους προορισμούς που προκαλούν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη να γεμίσει με χρώματα, εικόνες, γεύσεις, ήχους και μυρωδιές το σακίδιο του και φωτογραφίες το λεύκωμά του. Μην ξεχνάμε φυσικά πως η διεθνής κουζίνα εκτιμά ιδιαίτερα τα πικάντικα πιάτα του Μεξικού, τα εξαίσια κρέατα και τα κρασιά της Αργεντίνικης Pampa, αλλά και την αχνιστή σπιτική παέγια της Valencia. Ο Ferrán Adriá, πρωτοπόρος και δάσκαλος της μοριακής γαστρονομίας, o Αrzac, o Eneco Atxa, o Martin Berasategui…
Και τι πιο όμορφο να απολαμβάνει κανείς αυτά τα πιάτα με τη συνοδεία του tango porteño, ή μια noche flamenca στα σοκάκια της Γρανάδας, είτε τη rueda cubana στα λάτιν μαγαζιά της Κούβας ή και της Αθήνας.

Ένας ακόμη σημαντικός λόγος της απήχησης της ισπανικής, στον κόσμο και στη χώρα μας, είναι το πολιτισμικό φορτίο της.
Mεγάλες προσωπικότητες της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς, Federíco García Lorca, Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Miguel de Cervantes,…

Προσφέρονται

  1. Εντατικά τμήματα ενηλίκων.
  2. Παιδικά τμήματα –χωρίς διάβασμα στο σπίτι- με διαδραστικά μέσα.
  3. Προετοιμασία για τα διπλώματα NIVEL INICIAL  έως NIVEL SUPERIOR.
  4. Ειδικά τμήματα προετοιμασίας για ERASMUS.
  5. Τμήματα ειδικευμένα λογοτεχνίας, ειδικευμένου λεξιλογίου (Νομική, Ιατρική…)
  6. Τμήματα επανάληψης και ομιλίας για αυτούς που θέλουν να «θυμηθούν» τα Ισπανικά τους.
  7. Προετοιμασία για Πανελλαδικές εξετάσεις (ειδικό μάθημα).
  8. Ειδικευμένα μαθήματα προετοιμασίας όλων των μαθημάτων για φοιτητές της Ισπανικής Φιλολογίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Δεν είμαστε οnline αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να μας αποστείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν!

Sending

Copyright © 2016-daliani.edu.gr  -  Εκπαιδευτήρια  Δαλιάνη   |  Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά για Παιδιά και Ενήλικες

Log in with your credentials

Forgot your details?