Αγαπητά μέλη του Κέντρου Σπουδών ΔΑΛΙΑΝΗ, διδάσκοντες, μαθητές και φοιτητές,+

Αγαπητά μέλη του Κέντρου Σπουδών ΔΑΛΙΑΝΗ, διδάσκοντες, μαθητές και φοιτητές,